Skip to content

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://woauniversal.com/

Ý kiến phản hồi

Văn bản gợi ý: Khi khách truy cập để lại ý kiến trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong mẫu ý kiến, cùng với địa chỉ IP và chuỗi định danh trình duyệt của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi đã được ẩn danh hoá từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Sau khi ý kiến của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một ý kiến trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này là để tiện lợi cho bạn, để bạn không cần phải điền lại chi tiết của mình khi bạn để lại ý kiến khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong vòng một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookie khác để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn, cookie đăng nhập sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ mục ID bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách tương tự như nếu khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các dịch vụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một ý kiến, ý kiến và dữ liệu kỹ thuật liên quan đều được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận diện và phê duyệt bất kỳ ý kiến theo sau nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên đăng nhập của họ). Quản trị trang web cũng cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền hạn của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại ý kiến, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu chứa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi phải giữ lại vì mục đích quản lý, pháp lý hoặc an ninh.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Ý kiến của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm về các câu hỏi mà quý đối tác là đơn vị doanh nghiệp khác đã liên hệ và có phản hồi lại cho chúng tôi theo hai đường dẫn ở dưới đây để đọc những câu hỏi thường gặp hoặc điền form liên hệ để WOA Universal giải đáp, xin cảm ơn!