Skip to content

EVENT

Summary of events organized and cooperated by WOA Universal sent to readers.

WOA Universal's Events

WOA Universal hợp tác cùng Vindrink ra mắt sản phẩm kẹo Wolfoo

(THPL) – Ngày 22/8, WOA Universal – đơn vị được ủy quyền bởi Sconnect Việt Nam quản lý cấp quyền nhãn hiệu và hình ảnh Wolfoo, đã hợp tác cùng Vindrink ra mắt dòng sản phẩm kẹo Wolfoo, mở rộng
Gia tăng giá trị thương hiệu sản phẩm với giải pháp cấp quyền hình ảnh

REGISTER TO RECEIVE RIGHTS PACKAGE INFORMATION

To Receive Quotes and Promotional Policies for Character Image Sets