Skip to content

Câu hỏi thường gặp

Cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm website của WOA Universal! Dưới đây là các câu trả lời hưu ích cho các câu hỏi phổ biến về hoạt động cấp phép (licensing) hình ảnh nhân vật hoạt hình của chúng tôi. Xin mời bạn đọc cùng dõi theo:

Character Licensing là gì?

Character Licensing (Hoạt động cấp phép nhân vật hoạt hình) là quá trình sử dụng một tài sản trí tuệ đã đăng ký nhãn hiệu hoặc có bản quyền trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến dịch tiếp thị của nhãn hàng.

Những ưu điểm của việc ứng dụng Character Licensing vào sản phẩm?

  • Gia tăng nhận diện thương hiệu sản phẩm
  • Sản phẩm nổi bật hơn trên quầy kệ
  • Tiết kiệm ngân sách và nguồn lực cho hoạt động tiếp thị

Chi phí cấp phép cho một video hoặc ảnh tĩnh từ bộ nhân vật Wolfoo là bao nhiêu?

Chi phí cấp phép khác nhau tùy thuộc vào phương tiện, điều khoản và quyền lãnh thổ cần thiết cho dự án của bạn. Phí cấp quyền là khoản tiền mà Bên Nhận Quyền phải trả cho Bên Cấp Quyền để được khai thác Quyền Được Cấp theo Hợp Đồng này. Phí Cấp Quyền bao gồm Phí Bảo Đảm tối thiểu và Khoản chia sẻ Doanh Thu.

Tôi muốn sản xuất các sản phẩm Wolfoo cấp quyền bởi WOA Universal. Quy trình hợp tác như thế nào?

WOA Universal luôn tìm kiếm các đối tác cùng hợp tác trên toàn thế giới.

Vui lòng gửi yêu cầu trực tiếp bằng cách bấm vào đây liên hệ và điền thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại tới quý khách hàng/đối tác trong thời gian sớm nhất.

Tôi phải liên hệ với ai để yêu cầu cấp phép sử dụng tài sản trí tuệ của Wolfoo cho các mục đích phi thương mại?

Với các mục đích phi thương mại như tác phẩm nghệ thuật thủ công, quần áo, các bữa tiệc riêng theo chủ đề, dự án sinh viên, buổi biểu diễn sân khấu, v.v.?, yêu cầu của bạn sẽ được xử lý bởi nhóm Quản lý đối tác Cấp phép Hình ảnh của WOA Universal. Vui lòng bấm vào đây liên hệ để gửi yêu cầu trực tiếp.

Những quyền nào được bao gồm trong hoạt động cấp phép hình ảnh nhân vật hoạt hình của WOA Universal?

Khi nhận bản quyền sử dụng hình ảnh nhân vật, các quyền lợi của bạn sẽ bao gồm việc sử dụng hình ảnh nhân vật trên các ấn phẩm truyền thông, trên các kênh social, lãnh thổ cụ thể, và việc ứng dụng hình ảnh trong sản xuất các sản phẩm vật lý, với mức phí mà hai bên đã thống nhất.

Tôi phải liên hệ với ai để cấp phép sở hữu trí tuệ hình ảnh của các nhân vật để sử dụng trong các ấn phẩm, triển lãm, thuyết trình và luận văn/luận văn?

Những yêu cầu này được xử lý bởi nhóm Quản lý đối tác Cấp phép Hình ảnh của WOA Universal. Vui lòng bấm vào đây liên hệ để gửi yêu cầu trực tiếp.

Tôi có thể biến đổi hình ảnh các nhân vật không?

Không được phép thay đổi hoặc sửa đổi các hình ảnh nếu không có sự đồng ý của WOA Universal.

Tôi có thể sử dụng hình ảnh nhân vật trong các hoạt động truyền thông social và website không?

Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu sử dụng trang web theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào bối cảnh sử dụng nội dung và các yếu tố khác.