Nhượng quyền thương mại là gì? Và các hình thức nhượng quyền điển hình

Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh đang nổi hiện nay, giúp cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô và thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vậy nhượng quyền thương mại là gì? Có bao nhiêu hình thức nhượng quyền thương mai? WOA Universal sẽ giải thích chi tiết và cung cấp những ví dụ về nhượng quyền thương mại ở Việt Nam và trên thế giới để bạn có thể dễ hiểu hơn.

I. Nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại là một hình thức hợp tác kinh doanh trong đó bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền sử dụng tên thương hiệu và mô hình kinh doanh của mình để phân phối, bán các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian và khu vực nhất định.

Nhượng quyền thương mại là gì?
Nhượng quyền thương mại là gì?

Ví dụ về nhượng quyền thương mại, một số mối quan hệ phổ biến như:

 • Nhà sản xuất với nhà bán lẻ – ví dụ trường hợp của các đại lý xe hơi. Bên nhượng quyền cung cấp cho đại lý (nhà bán lẻ) xe.
 • Nhà sản xuất với nhà bán buôn – phổ biến với các công ty nước giải khát. Bên nhượng quyền cấp phép sản xuất và phân phối (các) sản phẩm của mình cho bên nhận quyền.
 • Nhà bán buôn với nhà bán lẻ – bên nhượng quyền (nhà bán buôn) bán sản phẩm cho bên nhận quyền (nhà bán lẻ, các hàng tạp hóa, …).
 • Nhà bán lẻ với nhà bán lẻ – bên nhượng quyền tiếp thị một sản phẩm (hoặc dịch vụ) thông qua một mạng lưới các nhà bán lẻ nhượng quyền.

Ngoài nhượng quyền thương mại còn có nhượng quyền thương hiệu, vậy nhượng quyền thương hiệu và nhượng quyền thương mại có điểm gì giống và khác nhau. Bạn đọc tham khảo về nhượng quyền thương hiệu để có thêm góc nhìn về nhượng quyền nhé.

II. Lợi ích của việc nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại xây dựng một mối quan hệ “win-win” giữa hai bên, vì thế, cả hai đều sẽ nhận được rất nhiều lợi ích nếu cùng nhau hợp tác và phát triển.

Lợi ích của việc nhượng quyền thương mại
Lợi ích của việc nhượng quyền thương mại

Lợi ích cho bên nhượng quyền:

 • Có thể mở rộng kinh doanh bằng cách sử dụng “tiền” của người khác, điều này không chỉ là một khoản thu nhập thụ động cho doanh nghiệp mà còn giúp mở rộng kinh doanh, giúp thương hiệu được nhiều người biết đến hơn.
 • Bên nhượng quyền, hàng tháng/ quý/ năm sẽ được bên nhận quyền đóng các phí cần thiết để phát triển doanh nghiệp. Chẳng hạn như phí nhượng quyền, phí bản quyền nhượng quyền, phí đào tạo, phí dịch vụ, phí quảng cáo và tiếp thị nhượng quyền thương mại, giảm giá từ nhà cung cấp và bán sản phẩm và vật tư cho bên nhận quyền.
 • Việc có thể mở ở nhiều địa điểm nhanh hơn mang lại cho bên nhượng quyền lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác bán các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự.

Lợi ích cho bên nhận quyền:

 • Các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với những doanh nghiệp khác đối với những người bắt đầu kinh doanh.
 • Bên nhượng quyền có lợi thế về việc bắt đầu. Họ có thể vận hành bộ máy kinh doanh nhanh hơn do được sự đào tạo và nhận trang bị từ bên nhận quyền.
 • Là một phần của một thương hiệu nổi tiếng, nhờ những chiến dịch quảng cáo từ bên nhượng quyền, bên mua có thể được tăng được rất nhiều doanh thu từ những chiến dịch chung như vậy

II. Các hình thức nhượng quyền thương mại

1. Nhượng quyền theo khu vực, lãnh thổ

Nhượng quyền theo khu vực, lãnh thổ có nghĩa là bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trong một khu vực hoặc vị trí địa lý xác định.

Các hình thức nhượng quyền thương mại
Các hình thức nhượng quyền thương mại

Có ba hình thức nhượng quyền theo khu vực, lãnh thổ phổ biến hiện nay là:

 • Nhượng quyền thương mại trong nước:

Là hình thức mà các doanh nghiệp trong nước chuyển nhượng quyền kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khu vực hoặc lãnh thổ xác định trong nước.

Ví dụ: Cộng Cà Phê nhượng quyền cho các doanh nghiệp khác kinh doanh cà phê theo mô hình của mình ở các tỉnh thành khác nhau.

 • Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam:

Là hình thức mà các chủ thương hiệu nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam bằng cách nhượng quyền cho các doanh nghiệp trong nước kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ theo một khu vực hoặc lãnh thổ xác định trong nước.

Ví dụ: KFC nhượng quyền cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh gà rán theo mô hình của họ ở các thành phố lớn.

 • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài:

Là hình thức mà các chủ thương hiệu Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường nước ngoài bằng cách nhượng quyền cho các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ của họ theo một khu vực hoặc lãnh thổ xác định ở nước ngoài.

Ví dụ: Cà Phê Trung Nguyên nhượng quyền cho các doanh nghiệp ở Singapore, Thái Lan, Campuchia,… kinh doanh cà phê theo mô hình của họ

2. Nhượng quyền theo tiêu chí kinh doanh

Nhượng quyền theo tiêu chí kinh doanh có nghĩa là bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền cách thức tổ chức kinh doanh và các yếu tố quan trọng để kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ.

Nhượng quyền theo tiêu chí kinh doanh
Nhượng quyền theo tiêu chí kinh doanh

Có hai hình thức nhượng quyền theo tiêu chí kinh doanh phổ biến hiện nay là:

 • Nhượng quyền phân phối sản phẩm

Là hình thức mà bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền phân phối các sản phẩm hay các dịch vụ do mình cung cấp trong phạm vi và thời gian xác định. Bên nhận quyền chỉ được sử dụng biểu tượng, tên nhãn hiệu, khẩu hiệu, logo,… của bên nhượng quyền trong các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Ví dụ: Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam là bên nhượng quyền phân phối sản phẩm của thương hiệu Coca-Cola. Công ty này có quyền cung cấp các sản phẩm nước giải khát của Coca-Cola cho các đại lý, cửa hàng và khách hàng tại Việt Nam.

 • Nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh

Là hình thức mà bên nhượng quyền không chỉ cho phép bên nhận quyền phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình mà còn chuyển giao kỹ thuật kinh doanh, công thức điều hành quản lý doanh nghiệp và hỗ trợ các chương trình đào tạo cho các nhân viên về các kỹ năng như chăm sóc khách hàng, chế biến sản phẩm, …

Ví dụ: Công ty TNHH Phở 24 là bên nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh của thương hiệu phở 24. Công ty này có quyền cung cấp các sản phẩm về phở và các công thức nấu phở của Phở 24 cho các đối tác kinh doanh khác.

3. Nhượng quyền theo mục tiêu phát triển, hoạt động

Hình thức nhượng quyền theo mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh là hình thức mà bên nhượng quyền sẽ chọn ra một bên nhận quyền đặc biệt để trở thành đại diện của mình tại một khu vực hoặc lãnh thổ lớn.

Bên nhận quyền đặc biệt này sẽ có quyền phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhượng quyền cho các bên nhận quyền khác trong khu vực hoặc lãnh thổ đó. Bên nhận quyền đặc biệt cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát và kiểm soát chất lượng của các bên nhận quyền khác. Bên nhận quyền đặc biệt cũng sẽ có quyền cấp quyền cho các bên khác.

Nhượng quyền theo mục tiêu phát triển, hoạt động
Nhượng quyền theo mục tiêu phát triển, hoạt động

Có hai hình thức nhượng quyền theo mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh phổ biến hiện nay là:

 • Nhượng quyền độc quyền

Là hình thức mà bên nhượng quyền sẽ chọn ra một bên nhận quyền làm đại diện duy nhất của mình tại một khu vực hoặc lãnh thổ lớn. Bên nhận quyền này sẽ có quyền phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhượng quyền cho các bên nhận quyền khác trong khu vực hoặc lãnh thổ đó. Bên nhận quyền này cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát và kiểm soát chất lượng của các bên nhận quyền khác.

Ví dụ: Công ty TNHH Phúc Long Việt Nam là bên nhận quyền độc quyền của thương hiệu trà sữa Phúc Long tại Việt Nam. Công ty này có quyền phân phối sản phẩm trà sữa của Phúc Long cho các cửa hàng trà sữa khác trên toàn quốc.

 • Nhượng quyền liên doanh

Là hình thức mà bên nhượng quyền sẽ hợp tác với một bên nhận quyền để thành lập một công ty liên doanh tại một khu vực hoặc lãnh thổ lớn. Công ty liên doanh này sẽ có quyền phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhượng quyền cho các bên nhận quyền khác trong khu vực hoặc lãnh thổ đó. Công ty liên doanh này cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát và kiểm soát chất lượng của các bên nhận quyền khác.

Ví dụ: Công ty TNHH Pizza Hut Việt Nam là công ty liên doanh giữa công ty Pizza Hut International và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Thái. Công ty này có quyền phân phối sản phẩm pizza của thương hiệu Pizza Hut cho các cửa hàng Pizza Hut khác tại Việt Nam.

Nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh xu hướng, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên khi hợp tác. Tuy nhiên, để thành công theo đuổi mô hình này, hai bên cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng đăng ký nhượng quyền thương mại. Những ví dụ về nhượng quyền thương mại ở Việt Nam và trên thế giới cho thấy rằng đây là một xu hướng kinh doanh không thể bỏ qua trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *